Vereniging

Organisatie
Fahr Patiënten Vereniging Nederland heeft als doel het behartigen van belangen van patiënten met de ziekte van Fahr. Daarnaast ondersteunt de vereniging het doen van onderzoek naar een medicijn voor Fahr en het opzetten van een expertisecentrum Fahr. Daarvoor heeft de vereniging nauw contact met dokters van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Ook organiseert de vereniging minimaal één keer per jaar een patiëntendag en brengt twee keer per jaar een digitaal bulletin uit. Wij registreren de patiënten met Fahr en houden deze website bij.

Bestuur
Voorzitter : Ronald Meliëzer
Secretaris : Willem Mali
Penningmeester: John Vos
Lid ICT/website : John Roeloffs
Lid : Evelien van Valen

Fahr Patiënten Vereniging Nederland is bij de KVK ingeschreven onder nummer 77652223

nl_NLNederlands