Medische Adviesraad

Wij hebben een medische adviesraad die ons adviseert op medisch wetenschappelijk vlak. De raad vergadert minimaal één keer per jaar mee met ons. De leden van de raad zijn: