Vereniging en ANBI

Organisation
Fahr Patiënten Vereniging Nederland heeft als doel het behartigen van belangen van patiënten met de ziekte van Fahr. Daarnaast ondersteunt de vereniging het doen van onderzoek naar een medicijn voor Fahr en het opzetten van een expertisecentrum Fahr. Daarvoor heeft de vereniging nauw contact met dokters van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Ook organiseert de vereniging minimaal één keer per jaar een patiëntendag. Wij registreren zoveel mogelijk patiënten met Fahr en houden deze website bij.

Board
Voorzitter : Co Stehouwer
Secretary: Willem Mali
Penningmeester: John Vos
Member IT/website: John Roeloffs
Member: Evelien van Valen

ANBI

Fahr Patiënten Vereniging Nederland
Co Stehouwer, Voorzitter
Veembroederhof 277
1019HD Amsterdam
(geen bezoekadres, direct contact via contactformulier of info@fahrpatientenvereniging.nl)

RSIN: 861081572

Verenigingsbestanden

Fahr Patiënten Vereniging Nederland is registered at the dutch Chamber of Commerce (kvk), No. 77652223