We maken gebruik van cookies bij het inloggen van de website. Bij de optie ‘onthoud mij’. kan de gebruiker desgewenst zijn/haar gegevens laten opslaan in een cookie om zo een volgende keer inloggen makkelijker te maken. De optie is overigens standaard aangevinkt.

Ook onze analytics software slaat gegevens op in cookies zoals ip adressen. Dit is vooral bedoeld om de software terugkerende bezoekers te laten herkennen. De gegevens zijn voor ons anoniem.